خرگیوش-تصویر-دنیای-هنر
کاتیوشا

نازلی-تصویر-دنیای-هنر
مسلخ
جاودانگی تصویر دنیای هنر
سیزده شمالی قسمت چهارم
سیزده شمالی قسمت سوم
13شمالی-قسمت-دوم
سیزده شمالی قسمت اول
سه-بیگانه-تصویر-دنیای-هنر
مالیخولیا
امتحان-نهایی
اعتراف
دختر-عمو-و-پسر-عمو
هاری
عشقولانس
غیر-مجاز
دو-عروس
غیر-مجاز
سریال آشوب قسمت اول
آشوب-3
آشوب-3
آشوب-قسمت-چهارم-تصویر-دنیای-هنر
ماحی
نقطه-کور
عزیز-میلیون-دلاری
شاباش
آش5