سفرپرماجرای فایول
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵
عملیات آجیلی
اسفند ۱۵, ۱۳۹۵

سازنده

  استودیو بلو اسکای
فیلم‌ها و تلویزیون
فیلم‌ها عصریخبندان
ذوب
آغاز دایناسورها
رانش قاره‌ای
دوره ی برخورد
Theatrical presentations
نمایش‌نامه‌ها زندگی عصریخبندان! ماجرای یک ماموت
Games
سنتی عصریخبندان
ذوب
آغاز دایناسورها
رانش قاره‌ای

خلاصه داستان : ابتدا حمله‌ای توسط گروهی از ببرهای تیزدندان به یکی از دهکده‌های انسان‌ها صورت می‌گیرد که طی آن همسر یکی از افراد قبیله اسکیموها در طول جنگ همراه با بچه‌اش فرار می‌کند. یکی از ببرها به دنبال او می‌رود و او مجبور می‌شود تا خود را در آب بیندازد.

خرید-تصویر-دنیای-هنر