وحشت دربیشه
آذر ۳, ۱۳۹۵
آخرین قهرمان اکشن
آذر ۴, ۱۳۹۵
نمایش همه

آخرین اژدها


تیروی که یک استاد جوان است با داشتن مدالی که متعلق به استاد هنرهای رزمی بروس لی بوده است، برای رسیدن به آخرین مرحله تکامل در هنرهای رزمی و یافتن بزرگترین استاد مکاتب رزم، پا به امریکا می گذارد…

دسته: , .