آقای دیدز
آذر ۴, ۱۳۹۵
ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی
آذر ۴, ۱۳۹۵
نمایش همه

اردوگاه روزانه پدر


دو مرد که از کار بی کار شده اند باید در خانه بمانند و از بچه ها مراقبت کنند تا زمانی که کاری پیدا کنند ولی آنها تصمیم می گیرند که یک محل برای نگه داری بچه ها باز کنند …