باب اسفنجی روزنامه خرچنگی
فوریه 22, 2017
آلوین و سنجابها
فوریه 23, 2017
نمایش همه
ماجراهای-اسکوبی-دو-تصویر

اسکوبی دو

 


اسکوبی دوو و صاحبش به یک تور مسافرتی میروند، غافل از اینکه صاحب تور یک شکارچی برفی است و این دو را به عنوان طعمه انتخاب کرده است ولی در این بین آنها بجای اینکه طعمه ی او شوند وارد ماجرای عجیبی میشوند و تنها با کمک دوستانشان میتوانند از این مهلکه فرار کنند…

خرید-تصویر-دنیای-هنر