اسمورف ها
آذر ۷, ۱۳۹۵
افسونگر
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

افسانه های شهری


بیست و پنج سال پیش در دانشگاه پندلتن، یکی از استادان پس از کشتن شش دانشجو به زندگی خودش هم خاتمه داده است. حالا، زمانی که یک رشته قتل های مرموز در دانشگاه اتفاق می افتد، یکی از دانشجویان به نام ناتالی به این نتیجه می رسد که این قتل ها بر اساس افسانه ی شهری پندلتن رخ می دهند.

دسته: , .