افسونگر
آذر ۷, ۱۳۹۵
اولیور توئیست
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

امنیت


ارل و هنک در یک چیز با هم تشابه دارند، هردو طرد شده اداره پلیس لوس آنجلس هستند! یکی خنگ و دیگری عصبانی. اخراج این دو همکار در یک اتفاق باورنکردنی، ناگهان منجر به کشف بزرگترین باند قاچاق در آمریکا می شود و حال این دو مامور بدشانس ناخواسته درگیر این ماجرا می شوند…