اون یکی ها
آذر ۷, ۱۳۹۵
باز پس گیری
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

اهریمن خاموش: تباهی


در سال ۲۰۰۵ یک سال بعد از رزیدنت اویل ۴ و ۷سال پس از واقعه راکون سیتی تروریست ها ویروس تی را در فرودگاه شلوغ پخش میکنند. تیم ویژه ای را برای کنترل اوضاع به محل میفرستند تا شیوع ویروس را کنترل کنند…