از این بهتر نمیشه
آذر ۶, ۱۳۹۵
اژدهای سفید
آذر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

اژدهای سرخ


پدری جوان و پسر کوچکش توسط نیروهای شیطانی محاصره شده اند. آنها در سرتاسر چین سفر کرده و به افراد ضعیف کمک می کنند. آنها باید از تواناییهای خود در مبارزه استفاده کرده و با نیرویی شرور مقابله کنند…

دسته: , .