شاید وقتی دیگر
دسامبر 24, 2016
اسکوبی دو
فوریه 23, 2017
نمایش همه
باب اسفنجی روزنامه خرچنگی

باب اسفنجی روزنامه خرچنگی

 


خلاصه داستان:
در این قسمت، آقای خرچنگ به همراه باب اسفنجی و دوستانش در فکر راه اندازی یک روزنامه هستند که نام آن را روزنامه خرچنگی

خرید-تصویر-دنیای-هنر