برج مینو
آذر ۲۰, ۱۳۹۵
جنگ نوروز ۹۰
آذر ۲۰, ۱۳۹۵
نمایش همه

جشن یکصد سالگی سینما در ایران


اولین کارگردان، اولین بازیگر، اولین دستگاه فیلمبرداری و اولین جایزه جهانی. هیچ وقت از خودتان پرسیده اید که اگر این «اولین ها» نبودند؛ چه اتفاقی می افتاد؟ کسی که اولین بار خطر کرده و راهی را آغاز می کند، مسلم تفاوتی با دیگران دارد و شاید یکی از مهم ترین شاخصه ها او، شجاعت برای شروع یک مسیر و رسیدن به هدف است.