مرد دویست ساله
آذر ۳, ۱۳۹۵
یگان سرسخت
آذر ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

فرموش شدگان


زنی به نام تلی پارتا و مردی به نام اش کورل فرزندان خود را که سوار هواپیما شدند به یاد می آورند ولی بقیه والدین که فرزندشان سوار همین هواپیما شدند چیزی از فرزندان خود به یاد نمی آورند . آنها به هر کسی که مراجعه می کنند کسی حرفشان را باور نمیکند .