مبارز خیابانی
آذر ۶, ۱۳۹۵
مامور مجازات : منطقه جنگی
آذر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

مبارزان


دو خواهر که آدمکشان حرفه ای هستند برای انجام چند فقره ترور توسط گروهی تبهکار استخدام می شوند . . .