نیمکت گرم کن ها
آذر ۴, ۱۳۹۵
نقاب سیاه ۲
آذر ۴, ۱۳۹۵
نمایش همه

نگهبان باغ وحش


گریفین کیز مامور نگهداری از حیوانات در یک باغ وحش است. او به خاطر رفتار مناسبی که با حیوانات دارد، به شدت مورد علاقه این موجودات زبان بسته است. اما مدتی است که گریفین حال و حوصله چندانی ندارد زیرا باید بین کار و عشق زندگی اش یکی را انتخاب کند. حیوانات باغ وحش که از این جریان اطلاع پیدا کرده اند، تصمیم می گیرند به زبان بستگی شان پایان دهند و کوین را در رسیدن به عشق اش کمک کنند.