پسران بد
آذر ۱۳, ۱۳۹۵
پسر جهنمی
آذر ۱۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

پسران بد ۲


ماموریت جدید این دو پلیس شجاع ردگیری و به دام انداختن رئیس یک باند بزرگ مواد مخدر به اسم جانی تاپیا است . او پخش مواد مخدر در سواحل غربی امریکا را بر عهده دارد و از کمک تبهکاری روسی نیز برخوردار است . مایک و مارکوس تعقیب خود را آغاز می کنند و طی این مسیر با انواع مخاطرات روبرو می شوند در این در حالیست که هر یک از آن دو رازهای کوچکی برای پنهان کردن از دیگری دارند . مایک دلباخته خواهر مارکوس است و مارکوس نیز تصمیم دارد تا بعد از پایان این ماموریت به همکاری چندین ساله اش با مایک خاتمه بدهد…