گیتاریست
آذر ۶, ۱۳۹۵
گمشدگان
آذر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

گوتیکا


بخش روانی ندامتگان وودوارد، ویژه ی زنان، زمان حال. دکتر میرانداگری با داگ گری رئیس زندان ازدواج کرده است. روزی میراندا در هیات یکی از زندانی های روانی ووداورد از خواب بیدار می شود و می شنود که داگ را به قتل رسانده است. اما میراندا چیزی به یاد نمی آورد و نمی تواند همکارانش را به سالم بودن خود مجاب کند…