لبخند مونالیزا
آذر ۶, ۱۳۹۵
گوتیکا
آذر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

گیتاریست


موکو قاچاقچی مواد مخدر در شهر مرزی آکونای مکزیک، پس از نارو زدن به شریک قبلی اش، آسول نیز اسلحه هایی در یک جعبه ی گیتار می گذارد و شبیه به یک نوازنده ی گیتار دوره گرد به راه می افتد تا موکو را بکشد. از سوی دیگر یک نوازنده ی دوره گرد واقعی (ماریاچی) با لباسی هم شکل او و جعبه گیتاری در دست نیز در راه است

دسته: , .