چشم انداز و اهداف


شرکت تصویر دنیای هنر به عنوان اولین ویدیو رسانه خصوصی کشور در نظر دارد با خرید حق مالکیت بهترین و تازه ترین تولیدات سینمایی، انیمیشن و مستند ایران و جهان مبادرت به فراهم آوردن امکان دسترسی فارسی زبانان و علاقمندان در سراسر جهان به این عناوین را نماید.