انتخاب
آذر ۲۰, ۱۳۹۵
اگر باران ببارد
آذر ۲۰, ۱۳۹۵
نمایش همه

آماده باش


سه پسر جوان که دوران خدمت سربازی خود را می گذرانند، مرخصی گرفته و به خانه می روند. هرکدام از آنها مشکلات خانوادگی ای دارند که دیگران از آنها بی خبرند. آنها تصمیم می گیرند که مشکلات یکدیگر را حل کنند ولی در این راه اتفاقاتی می افتد که…