افسانه زورو
آذر ۷, ۱۳۹۵
افسانه های شهری
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

اسمورف ها


وقتی که گارگامل ، جادوگری شیطانی موجودات کوچک آبی رنگ را از روستایشان اسمارف و خانه‌های قارچ مانندشان بیرون می‌کند، این موجودات به وسط پارک مرکزی شهر نیویورک آمده و حالا قبل از اینکه گارگامل همه چیز را نابود کند، باید راهی برای بازگشت به سرزمین جادوییشان پیدا کنند.