امنیت
آذر ۷, ۱۳۹۵
اون یکی ها
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

اولیور توئیست


پسر بچه ای یتیم به نام اولیور به لندن می آید و با جیب بر جوان، آرتفول آشنا می شود. آرتفول در دارودسته ی دزدهای جوانی فعالیت دارد که فاگین مغز متفکر بزهکاری که در عین بدخلقی ، رفتاری پدرانه با بچه ها دارد – رهبریشان می کند…