اژدهای سرخ
آذر ۶, ۱۳۹۵
استاد تغییر قیافه
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

اژدهای سفید


زنی نجیب زاده عاشق شاهزاده کاخ سلطنتی می شود.بر حسب اتفاق او هنرهای رزمی “اژدهای سفید” را بدست می آورد.وقتی او متوجه می شود آدمکشی مشهور قصد دارد شاهزاده را به قتل برساند،تصمیم می گیرد با کشتن او از این اتفاق جلوگیری کند و…

دسته: , .