بالاترین نقطه
آذر ۷, ۱۳۹۵
جنگ کانرز
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

بازگشت سرباز جهانی


لوک دورو، تنها عضو بازمانده گروه سربازان همگانی اصلی است. او در حال حاضر با دیکلن کاتنر روی راه اندازی دوباره پروژه سربازان همگانی کار می کند. در این پروژه، سربازان همگانی را کامپیوتری به نام ست کنترل خواهد کرد. وقتی مقامات دولتی تصمیم می گیرند پروژه را متوقف کنند، ست که نمی خواهد خاموش شود، دست به فعالیت هایی می زند…