بتاز یا بمیر
آذر ۷, ۱۳۹۵
بالاترین نقطه
آذر ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

ببر خیزان اژدهای پنهان


سرنوشت دو زن – هر دو مبارزانی با کفایت – در دوران سلسله چینگ در هم گره می خورد؛ یکی زی یی و دیگری یئو که سرانجام به یک رویارویی خشنونت بار و شگفت انگیز کشانده می شوند …

دسته: , .