جنایات جنگی
آذر ۱۳, ۱۳۹۵
جری مگوایر
آذر ۱۴, ۱۳۹۵
نمایش همه

جمعیت ۴۳۶ نفر


یک مامور سرشماری به شهری کوچک فرستاده می شود تا بررسی کند چرا طی 100 سال اخیر جمعیت این شهر بر روی عدد 436 ثابت مانده است…