خانه شیشه ای ۲
آذر ۱۴, ۱۳۹۵
خراج
آذر ۱۴, ۱۳۹۵
نمایش همه

خدمتکار منهتن


کریستوفر مارشال مردی با تربیت اشرافی است که خیال دارد سناتور شود. او یک روز در هتل با ماریسا ، خدمتکاری که لباس زن ثروتمندی را به تن کرده، روبه رو می شود و به او دل می بازد. در حالی که ماریسا همان زنی نیست که کریستوفر تصور می کند…