ماشین مخوف
آذر ۶, ۱۳۹۵
ماجراهای پسر کوسه ای و دختر گدازه ای
آذر ۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

مار در سایه عقاب


چین فو(جکی چان) خدمت کار مدرسه رزمی استاد لی تصادفاً با استاد پای چای چن استاد پیر سبک مشت مار آشنا می شود و توسط او آموزش داده می شود.

دسته: , .