قاپ زنی
آذر ۳, ۱۳۹۵
فرموش شدگان
آذر ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

مرد دویست ساله


فیلم درباره روبوتی آدم نما به نام اندرو است كه به خدمت خانواده مارتین درمی آید. این خانواده به فاصله چند روز از ورود اندرو به خانه شان درمی یابند كه او روبوتی معمولی نیست و می تواند فكر كند و احساس داشته باشد. در همین حال سازندگان مارتین هم سیستم های پیشرفته را روی او كار می گذارند.

دسته: , .