پسران بد ۲
آذر ۱۳, ۱۳۹۵
پسر کاراته ۲
آذر ۱۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

پسر جهنمی


هیتلر دستور آزمایشات برای استفاده از نیروهای غیرطبیعی در جهت ادامه جنگ را می دهد. دانشمندان در حال آزمایش برای باز کردن دریچه ای به بعد دیگری از زمان هستن که نیروهای مخالف عملیاتی را در آن زمان برای متوقف کردن آن انجام می دهند. آزمایش شکست می خورد اما موجودی وارد این دنیا می شود و…