سرسخت
آذر ۳, ۱۳۹۵
مه
آذر ۳, ۱۳۹۵
نمایش همه

یک روز خوب


رابرت که از کارش اخراج شده برای پیدا کردن شغل مناسب خود را به هر دری میزند تا اینکه تصمیم میگیرد زندگینامه همسرش را بعنوان کتاب به چاپ برساند و توانست با این کار به شهرت بالایی دست یابد ولی در اوج شهرت از همسر و فرزندش غافل میشود …